People Survey
Uitkomsten People Survey   Score 2009 (max 100)   Score 2010 (max 100)   Score 2011 (max 100)
Medewerkers worden met respect behandeld   84   86   88
Medewerkers worden eerlijk behandeld (ongeacht achtergrond) 88 90 92
Vodafone handelt ethisch 56 60 74
Vodafone handelt maatschappelijk verantwoord 78 80 84
Vodafone waardeert diversiteit 81 84 89
De achtergrond van een medewerker belemmert niet haar/ zijn vooruitgang 83 82 87
Medewerkers hebben toegang tot trainingen die noodzakelijk zijn voor hun functie 65 73 77
Managers stimuleren de werk-privé balans 70 70 76