Hoe Vodafone Nederland stakeholders heeft betrokken in 2011/2012?
Stakeholder   Hoe Vodafone Nederland stakeholders heeft betrokken in 2011/2012?   Wat hebben we gedaan of gaan we doen met de feedback?
Diverse stakeholder groepen  
 • Jaarlijks onderzoek onder de verschillende externe en interne stakeholders over MVO-thema’s die zij belangrijk vinden voor Vodafone (materialiteit matrix)
 • Onderzoek naar verbetering van de transparantie van Vodafone (interviews en enquête) onder 40 externe stakeholders (NGO's, universiteiten, overheid, consultancy) en 50 medewerkers
 • Evaluatie van het MVO-verslag 2010/2011 onder 350 externe en interne stakeholders
 
 • Deze onderzoeken hebben we gebruikt voor prioritering van de onderwerpen en om onze transparantie over onze CSR activiteiten te verhogen. Zo hebben we daarom het concept van ons CSR verslag aangepast en verschijnt er binnenkort meer informatie over privacy en veiligheid op onze website.
Experts / Opinion leaders / Maatschappelijke organisaties
 • Wij organiseren 3-4 stakeholderdialogen / ronde tafels over specifieke onderwerpen per jaar en hebben regelmatig face-to-face contact met deskundigen over specifieke onderwerpen.
 • Rondetafelgesprekken over:
  • Ontwikkelingen, verwachtingen en rollen m.b.t. de veiligheid van kinderen ten aanzien van mobiele telefoons met 14 belanghebbenden (NGO's, universiteiten, maatschappelijke organisaties, werknemers): verslag beschikbaar op onze website
  • Evaluatie van de eco-score met experts, NGO's, overheid, universiteit, klanten
  • Evaluatie van Green Design een onderdeel van eco-score met 4 NGO's en 1 universiteit
 • De ronde tafel over kinderen en veiligheid heeft ons input gegeven bij de vormgeving van ons programma mobiele telefoons en kinderen. Zo gaan we meer voorlichting geven aan klanten en onderzoeken we de mogelijkheid van een safe browsing tool.
 • De evaluatie van de eco-score gaf input voor vebeterering van de communicatie rond de eco- score en n.a.v. deze ronde tafel is de ronde tafel green design georganiseerd. De input word took gebruikt voor de verder uitrol van de eco-score in Europa.
Klanten
 • Jaarlijkse meting op MVO-aspecten via: NPS consument, BMS Consumer, RepTrack (Reputation Institute), Dossier Duurzaam (GfK).
 • Deze onderzoeken geven ons inzicht in ons imago bij klanten en het publiek. Het is een graadmeter of we op de geode weg zitten of dat bijsturing nodig is.
Leveranciers
 • Workshop met top 10 leveranciers om mogelijkheden te verkennen om samen te werken in het verduurzamen van de keten.
 • Met alle 10 leveranciers afzonderlijk zijn er plannen opgesteld waarin beschreven staat hoe we samen kunnen werken aan duurzaamheid. Hier gaan we komend jaar verder aan werken.
Overheid
 • Regelmatig overleg met politici en ambtenaren over verschillende thema's. Wij nodigen politici en ambtenaren uit voor stakeholder dialogen.
 • Regelmatig overleg met overheidsorganisaties OPTA, NMa en CBP
 • De telecomsector is een veel besproken sector binnen de politiek. We lichten waar mogelijk onze plannen, standpunten en acties toe, zodat politici en ambtenaren begrijpen met welke dilemma’s wij als bedrijf te maken hebben en welke impact wetgeving kan hebben op onze sector.
Medewerkers
 • Jaarlijks onderzoekt Vodafone via de People Survey de tevredenheid en meningen van medewerkers.
 • Jaarlijkse survey over bewustwording en waardering van de MVO- activiteiten van Vodafone onder ongeveer 500 medewerkers (met respons van 33% in 2011)
 • Op basis van de resultaten van de People Survey zijn in 2010 vier Taskforces ingesteld met als doel om: 1) medewerkers beter te leren kennen door de vindbaarheid/zichtbaarheid van medewerkers onderling te vergroten 2) de snelheid en eenvoud van onze bedrijfsvoering te verbeteren, 3) organisatieveranderingen transparant en duidelijk te communiceren en successen te vieren, 4) medewerkers als ambassadeur van onze producten en diensten in te zetten door de Family & Friends aanbiedingen en service te verbeteren. In augustus 2011 rapporteerde iedere Taskforce aan de directie welke verbeteringen er zijn doorgevoerd of van plan zijn om te worden doorgevoerd. Resultaten zijn 1) een wereldwijd medewerkersnetwerk, een vernieuwde People Finder tool en lunch speed date sessions, 2) plan voor de verbetering van de IT kantoor middelen/systemen en interne communicatie van de CIO, 3) survey onder medewerkers, awards en viering van successen met cross functionele teams, 4) verbeterde Family & Friends aanbiedingen en service.
Sector
 • Regelmatig overleg met branchegenoten tijdens de vergaderingen van brancheorganisatie ICT ~ Office, MoNet en ECP-EPN.
 • Binnen deze verbanden bespreken we hoe we kunnen samenwerken bij sectorbrede thema’s zoals milieu, internetveliligheid, netneutraliteit, privacy, fraude en schulden.
Media
 • Onze woordvoerders hebben continue contact met de pers over ontwikkelingen binnen Vodafone en reageren op vragen over specifieke onderwerpen
 • Jaarlijks onderzoek onder journalisten over hoe zij de informatievoorziening en het persbeleid van Vodafone waarderen
 • Uit het onderzoek blijkt dat journalisten over het algemeen tevreden zijn over hoe onze woordvoerders informatie aanleveren. Waar mogelijk worden verbeteringen aangebracht.