Risico's en mogelijkheden
Thema's   Issues   Mogelijkheden   Risico's
Bescherming & Service  
 • Privacy
 • Veiligheid netwerk
 • Mobiele telefoons en kinderen
 • Klantenservice
 • Schuldpreventie
 • Sms-diensten derden
 • Contracten onder dwang
  Klanten moeten onze producten en diensten veilig en verantwoord kunnen gebruiken. Wij spannen ons in om klanten bewust te maken van mogelijke risico’s, hen voor te lichten en ondersteuning te bieden bij hoe zij zich kunnen beschermen tegen deze risico’s.   Zwakke plekken in ons netwerk, verkoopprocessen, producten of diensten van onszelf of derden die gebruik maken van ons netwerk, moeten we snel opsporen en oplossen om misbruik te voorkomen.
Transparantie
 • Tarieven
 • Voorwaarden
 • Netneutraliteit
 • Verantwoorde marketing
De balans vinden tussen het aanbieden van diverse abonnementsvormen die tegemoet komen aan de wensen van verschillende gebruikers en tegelijkertijd het aanbod overzichtelijk, transparant en betaalbaar voor iedereen houden. Regelgeving zet onze business modellen in toenemende mate onder druk, wat uiteindelijk tot hogere tarieven voor klanten kan leiden, omdat miljarden- investeringen nodig zijn voor vergunningen en netwerkbouw.
Milieu
 • CO2-uitstoot
Het gebruik van onze producten en diensten kan CO2 besparing opleveren, door mobiel werken en door energy- efficiente machine-to-machine (M2M) toepassingen zoals slimme meters en slimme logistiek. De stijgende vraag naar mobiele datadiensten vraagt om uitbreiding van de capaciteit van ons netwerk, waardoor ons elektriciteitsverbruik blijft toenemen.
Ketenbeheer
 • Elektronisch afval
 • Duurzame telefoons
 • Arbeidsomstandigheden
 • Conflict mineralen
Samenwerking in de keten is essentieel om complexe problemen zoals in het geval van conflict mineralen. op te lossen. Misstanden in de keten kunnen onze reputatie ernstig schaden.
Gezondheid Straling en gezondheid Vodafone ondersteunt het COSMOS onderzoek in Nederland. We hopen dat dit onderzoek meer inzicht geeft in de effecten van straling en hoe mensen hun telefoon het beste kunnen gebruiken. Samen met MoNet gaan we in gesprek met gemeenschappen als er onrust is over het plaatsen van masten. Tot op heden zijn er geen nadelige gezondheidseffecten voor het gebruik van mobiele telefoons vastgesteld. Omdat hiernaar nog steeds veel onderzoek wordt verricht, kan het onderwerp leiden tot maatschappelijke onrust. Dit kan soms gevolgen hebben bij de plaatsing van zendmasten.