Vodafone en duurzaamheid

Vodafone Nederland strategie

Visie

De wereld om ons heen verandert in een ongekend tempo. Verschillende maatschappelijke trends en issues vragen om meer flexibiliteit en mobiliteit: de fileproblematiek, de toenemende maatschappelijke druk om efficiënter, productiever en maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de verwachting van een 24/7 dienstverlening en actuele gebruiksinformatie. Mobiele technologie heeft een grote invloed op de manier waarop mensen leven en werken. We worden minder afhankelijk van plaats en tijd, onderhouden meer relaties en werk en privé lopen steeds meer in elkaar over. Vodafone investeert fors in de ontwikkeling en verbetering van het netwerk en de dienstenportfolio om tegemoet te kunnen komen aan de veranderende behoeftes. Uitgangspunt hierbij is dat we mensen in staat stellen om hun leven in te richten zoals zij dat willen en dat we ondernemers in staat stellen om zakelijke kansen optimaal te benutten. Dat realiseren we onder andere door toepassingen voor mobiel werken, waarmee je een flexibele en dynamische werkomgeving creëert.

Strategie 2011 - 2014

Mensen in staat stellen om hun leven in te richten zoals zij dat willen en ondernemers faciliteren om zakelijke kansen optimaal te benutten, dat is waar het bij Vodafone om draait. Dat doen we door onze klanten toegang te bieden tot ons kwalitatief hoogwaardige netwerk, door de best mogelijke dienstverlening en door het bieden van innovatieve vaste en mobiele producten en diensten.

Om onderscheidend te zijn in klantervaring richt Vodafone zich continu op het verbeteren van haar kernactiviteiten: door vertrouwen in de netwerkconnectiviteit te verhogen, door altijd toegevoegde waarde van de producten en diensten te bieden en een ongeëvenaarde service en ondersteuning. Vodafone investeert ook in de volgende generatie netwerken en in de toekomstige vaste en mobiele oplossingen die bij kunnen dragen aan een duurzame toekomst voor haar klanten. Bovendien integreert Vodafone MVO als een belangrijk onderdeel van haar strategie.

De CO2-uitstoot van haar activiteiten, de inzameling van toestellen en het beschermen van klanten zijn belangrijke prioriteiten. Ook zien we dat de samenleving steeds meer transparantie van bedrijven verwacht. Wij proberen hier in tegemoet te komen door inzicht te geven in hoe onze producten tot stand komen met de introductie van de eco-score en door online wachttijden, netwerkwerkzaamheden en storingen weer te geven.

Wij zien het als onze rol om mensen in staat te stellen om iedere dag kansen te kunnen benutten.

Strategische prioriteiten van Vodafone Nederland

Kerncijfers 31 maart 2012 31 maart 2011
Operationele omzet 2,058 miljoen euro + 0,7% t.o.v. 2011
Operationele kosten 503 miljoen euro 433 miljoen euro
Bruto winst 860 miljoen euro + 7,1% t.o.v. 2011
Operationele winst 357 miljoen euro - 3,5% t.o.v. 2011
Netto winst 272 miljoen euro 269 miljoen euro
Netwerk- en IT-investeringen 220 miljoen euro + 28% t.o.v. 2011
Activa 1,979 miljoen euro 1,962 miljoen euro
Betalingen aan kapitaalverstrekkers 2,3 miljoen euro 2 miljoen negatief
Personeelsvergoeding 169,8 miljoen euro 142,3 miljoen euro
Marktaandeel + 1,5 ppt t.o.v. 2011
Aantal medewerkers 2.887 2.800
Gebruik producten en diensten
Totaal aantal aansluitingen 5,3 miljoen + 4,9 % t.o.v. 2011
Mobiel internetgebruik zakelijke klanten + bijna 90% t.o.v. 2011
Smartphone penetratie zakelijke klanten + 30% t.o.v. 2011
Zakelijke klanten met een tablet + 143% t.o.v. 2011
Mobiel internetgebruik consumenten + 40% t.o.v. 2011
Smartphone penetratie consumenten + 50% abonnees t.o.v. 2011
+ bijna 90% prepaid t.o.v. 2011
Vodafone Foundation
Totaal budget 1.077.088 euro
Totaal betaald aan stichtingen en derden ter realisatie van maatschappelijke projecten 860.394 euro
Totaal overhead kosten 97.215 euro
Totale uitgaven 957.609 euro
Vrijwilligerswerk medewerkers tijdens werktijd 1.703 uur door 122 medewerkers
Dienstverlening t.b.v. Stichting Zo Beter ter waarde van 4.000 euro

MVO-strategie

MVO is geïntegreerd in onze bedrijfsvoering en in onze algehele strategie. Dat zie je terug in de wijze waarop wij werken en in de ontwikkeling van onze producten en diensten. In de vertaling van de Vodafone Nederland-strategie naar onze MVO-strategie maken we onderscheid in wat wij zelf kunnen doen (duurzame bedrijfsvoering) en wat wij voor anderen kunnen betekenen (kansen creëren voor duurzaam leven & werken). Onze MVO-missie is daarom ‘Empower sustainable living’. Met onze mobiele communicatieoplossingen willen we consumenten, bedrijven en de samenleving ondersteunen in duurzaam leven en werken. We leggen dit uit aan de hand van vier MVO-pijlers:

Resultaten en Doelen

Resultaten-tabel

Pijlers Doelen voor 2011/2012 Resultaten 2011/2012 Resultaten 2010/2011
Duurzame bedrijfsvoering
 • Verbeteren van de impact van onze bedrijfsvoering op mens en milieu door het minimaliseren van onze negatieve en maximaliseren van onze positieve impact.
Sociale impact
 • Aantal vrouwen in het topmanagement is in 2016 met 50% gegroeid t.o.v. 2010/2011 (vastgelegd in het charter ‘talent naar de top’)
 • Employee Engagement Index 72
 • Aantal vrouwen in topmanagement is 28%
 • Employee Engagement Index 75
 • Aantal vrouwen in topmanagement is 26%
 • Employee Engagement Index 69
Milieu-impact
 • Start pilot om winkels te verduurzamen
 • 30% meer energie-efficiënt in 2020 t.o.v. 2005
 • 50% CO2-reductie in 2020 t.o.v. 2007
 • Daling van CO2-uitstoot van 5,25%
 • 2,53% energie-efficiënter
 • Resultaat eco-shop Kinkerstraat: 65% energie bespaard
 • Stijging van CO2-uitstoot met 6%, door uitbreiding netwerk en de verhuizingen naar nieuwe kantoren. Door de inkoop van groene stroom, realiseren we een daling van 34%.
 • 6,04% energie-efficiënter
Economische impact
 • Niet gerapporteerd
 • Operationele omzet 2,058 miljoen euro
 • Netwerk- en IT-investeringen 220 miljoen euro
 • Groei van 1,5 ppt marktaandeel t.o.v. 2011
 • Groei van 4,9% t.o.v. 2011 in aantal aansluitingen
 • Niet gerapporteerd
Stakeholdermanagement
 • Minimaal vier stakeholderdialogen over relevante thema’s
 • Workshop over duurzaamheid voor top 10 leveranciers
 • Stakeholderdialoog over eco-score
 • Stakeholderdialoog over kinderen en mobiele telefoons
 • Een stakeholderdialoog over e-waste
 • Een stakeholderdialoog over transparantie van de keten
Ketenbeheer
 • Workshop organiseren over duurzaamheid voor top 10 leveranciers
 • Workshop over duurzaamheid voor top 10 leveranciers en plannen opgesteld hoe we elkaar kunnen versterken op duurzaamheid.
 • 12 leveranciers hebben een self-assessment gedaan
 • Niet gerapporteerd
Klant in control
 • Klanten in staat stellen om een duurzame keuze te maken en onze producten en diensten verantwoord te gebruiken.
 • Ontwikkelen van een mobiele beveiligingsapplicatie
 • Meer online voorlichting aan ouders en kinderen over veilig en verantwoord gebruik van de mobiele telefoon
 • Smartphone-tool om dataverbruik te monitoren
 • Ontwikkelen van een duurzaamheidsclassificering van mobiele telefoons
 • 100.000 toestellen inzamelen
Ontwikkeling van apps:
 • Vodafone Safety Net app voor het veilig gebruiken van een smartphone door kinderen
 • Mobile Protect voor verlies of diefstal van een telefoon
 • My Vodafone app voor direct inzicht in het verbruik
 • Introductie eco-score: 70% toestellen voorzien van eco-score
 • 69.379 toestellen ingezameld
 • Meer dan acht misleidende sms-diensten afgesloten van het Vodafone-netwerk
 • Afname van gevallen van afpersing met 70% t.o.v. 2010 door trainen van 197 winkelmedewerkers
 • Lancering online Groene tips
 • 68.918 toestellen ingezameld. Dit is een stijging van 50% t.o.v. vorig boekjaar.
Slim samenwerken
 • Zakelijke klanten in staat stellen om hun eigen duurzame bedrijfsvoering te verbeteren door het toepassen van mobiele communicatie-oplossingen.
 • Ontwikkelen CO2-bespaarmeter voor bedrijven voor berekening CO2-besparing door mobiel werken
 • Minimaal twee nieuwe innovatieve duurzame zakelijke concepten ontwikkelen
 • Onderzoek CO2-reductie door mobiel werken
 • Starten met Amsterdam Smart City Innovatieproject: duurzame display voor de Klimaatstraat
Sociale innovatie
 • Stimuleren van innovatieve mobiele communicatie-technologie op het gebied van veiligheid en gezondheid om mensen in kwetsbare situaties te ondersteunen.
 • Drie sociaal-maatschappelijke projecten steunen met kennis en middelen
 • Organisatie World of Difference-programma
 • Onderzoeken behoefte naar aangepaste communicatieproducten en -diensten voor mensen met een audio of visuele beperking en introductie van product/dienst voor deze doelgroep
 • Help! app ontwikkeld voor noodsituaties samen met Enviu: 70.000 downloads
 • Speciaal abonnement voor slechthorenden en slechtzienden en een website ontwikkeld die volledig toegankelijk is voor doven en blinden: www.xsvodafone.nl
 • Partnership dance4life: dankzij de steun van Vodafone zijn 60.000 jongeren in Nederland bereikt, 750 jongeren in Mexico, 2.000 in Kenia, 3.000 in Zuid-Afrika en 2.500 in India.
 • 5 World of Difference banen met focus op mobiele communicatie
 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat: ontwikkeling digitaal programma zodat ouders op afstand de behandeling van hun kinderen via een tablet kunnen volgen + donatie van 15 tablets
 • Een mobiele telefoon met abonnement gedoneerd aan de 75 co-patienten die stichting Zo Beter opleidt om patiënten in het ziekenhuis te begeleiden in de communicatie met hun artsen
 • 122-medewerkers hebben zich tijdens werktijd 1.703 uur ingezet voor projecten van de Foundation
 • Drie Bliksemstages in samenwerking met JINC voor kinderen uit kansarme wijken
 • De medewerkers van Vodafone Nederland hebben hun kerstdonatie van €50.000 geschonken aan Moyo en daarnaast €30.000 hiervoor ingezameld om vrouwen met Fistula in Tanzania te helpen. Dit was onderdeel van een wereldwijde campagne.
 • Pro bono dienstverlening voor het Rode Kruis (in samenwerking met Stichting laluz); Deel van call center ter beschikking gesteld voor de bel-actie Fill the Cup; advies aan dance4life hoe zij mobiele technologie kunnen inzetten in hun programma’s;
 • Ondersteuning van de GEEF-sms (4333); De Kindertelefoon
 • Organisatie ‘Apps4Sustainability
 • Challenge’ samen met Enviu
 • Ontwikkeling applicatie voor gebarentaal samen met MobileSigns
 • Partnership met dance4life
 • Organisatie World of Difference-programma

*28% vrouwen in topmanagement is gebaseerd op rapportage voor ‘Talent naar de Top’, pijldatum 31 december 2011, bestaande uit vrouwen in directie en senior management functies.

Doelen 2012/2013

Hieronder staat een selectie van de belangrijkste doelen voor 2012/2013.

Duurzame bedrijfsvoering

Klant in control

Slim samenwerken

Sociale innovatie

Ketenverantwoordelijkheid

De inkoop vindt voor een groot deel vanuit Vodafone Group centraal plaats voor alle Vodafone dochtermaatschappijen. Vodafone Group heeft 45.000 leveranciers, Vodafone Nederland ruim 3.000. Vodafone hanteert wereldwijd dezelfde ethische inkoopcode voor inkopen met eisen ten aanzien van mens en milieu. In deze code staat dat leveranciers hun eigen leveranciers en onderaannemers ook moeten aansporen om volgens de code te werken. De code maakt onderdeel uit van het inkoopcontract. Er wordt niet op naleving getoetst voor de lokale (Nederlandse) leveranciers aangezien zij als laag risico zijn ingedeeld. Vodafone Group houdt zich bezig met de risicoanalyse van de keten en daarover wordt in het internationale verslag van Vodafone gerapporteerd. Dit geldt tevens voor de analyse van economische, milieu- en sociale aspecten in de keten. Zo wordt de adoptie van het Ruggie-framework vanuit de Vodafone Group-organisatie geborgd. Ook het bewaken van interne en externe regelgeving, het implementeren van managementsystemen, het uitvoeren van de audits en klachtenafhandeling, zover het ketenmanagement betreft, wordt niet in Nederland gedaan. Indien een leverancier niet voldoet aan de ethische inkoopcode is dit een legitieme reden om het contract te ontbinden. Binnen Nederland is dit het afgelopen jaar niet voorgekomen. Omdat de impact van Vodafone Nederland op de keten beperkt is en de inkoop grotendeels via Vodafone Group plaatsvindt, rapporteren zij uitgebreid en kwantitatief over ketenverantwoordelijkheid. Meer informatie over de rapportage van Vodafone Group is te vinden op: www.vodafone.com/content/index/about/sustainability.html

Milieu

De impact van een mobiele telefoonprovider op het milieu is vrij omvangrijk. Directe impact is het energieverbruik van de antennemasten. Een indirecte impact op het milieu hebben de mobiele telefoons die wij verkopen. Daarnaast heeft Vodafone een positieve impact op de keten door de producten en diensten die wij leveren.

Sociaal

Vrijwel iedereen in Nederland heeft een mobiele telefoon. Gedrag en levens worden beïnvloed, zowel positief als negatief. Bij de 12 toestelleveranciers zijn discussies rondom mensenrechten en arbeidsomstandigheden. De ethische inkoopcode verwijst naar de ILO-standaarden, de United Nations Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child.

Categorie Telecom-aanbieders Toestel-leveranciers Overige
Herkomst
 • Internationaal
 • China, Zuidoost-Azië
 • Overgrote deel Nederland
Producten/diensten
 • Diensten in de vorm van netwerkverbinding ten behoeve van roaming en interconnect
 • Mobiele telefoons en tablets
 • Diensten, hardware, software
Leveranciers
 • Nederlandse telecom-aanbieders: KPN en T-mobile,
 • Vodafone Group
 • Internationale providers
 • 12 producenten van mobiele telefoons en tablets
 • Netwerk ontwikkeling: Ericsson
 • Facilitaire dienstverlening: Facilicom
 • ICT: Amdocs, HP
 • Uitzendbureau: Randstad
 • Marketing en Communicatie: diverse bureaus

Milieu-impact

De directe milieu-impact van Vodafone wordt voornamelijk veroorzaakt door het netwerk, transport en de gebouwen. De indirecte milieu-impact wordt veroorzaakt door de inkoop en verkoop van mobiele telefoons. Het netwerk is verantwoordelijk voor 85% van ons energieverbruik.

Voorbeelden van energie besparende maatregelen in het netwerk.

Vodafone heeft net als afgelopen jaar 100% groene stroom ingekocht in de vorm van GroenGarant-certificaten van Nuon. In 2011 heeft Vodafone in absolute zin meer elektriciteit gebruikt door groei van het netwerk. Door het afstoten van gebouwen is er een daling van de CO2-uitstoot te zien, veroorzaakt door minder warmte-gebruik en dat is terug te zien in de CO2-voetafdruk.

CO2-voetafdruk

Onze CO2-voetafdruk is gemaakt volgens de scope-indeling, een rekenmodel van het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2-voetafdruk* 2009 2010 2011
Scope 1 Gebouwen 51 71 44
Netwerk 238 254 1180
Winkels 456 604 517
Transport 1881 1619 2105
Koelmiddelen 356 496 531
Scope 1 totaal   2982 3044 4377
         
Scope 2 Gebouwen 6285 7714 1765
Netwerk 32426 33503 38028
Winkels 1047 1225 1549
Scope 2 totaal   39758 42442 41342
         
Scope 3 Papier 66 38 67
Vliegverkeer 190 156 362
Scope 3 totaal   256 194 429
         
Algemeen totaal   42997 45678 46148
Groene stroom   29077 36460 41379
Totaal CO2-uitstoot in ton inclusief groene stroom   13920 9218 4769

*Emissies zijn weergegeven in tonnen CO2

Economische impact

Ons financiële jaar 2011/2012 was een uitdaging vanwege het economische klimaat waarin de groei van het BBP afnam en zelfs negatief werd. De omzet op mobiele diensten daalde grotendeels door Over The Top (OTT) vervanging. Ondanks deze ontwikkelingen groeide de omzet van Vodafone met 0,7%. Dat kan grotendeels verklaard worden door de toename van het aantal klanten dat weer opwoog tegen de daling in klant ARPU. Daarnaast was er een aanzienlijke groei in omzet door dataverbruik, wat gerelateerd is aan het aantal smartphone-gebruikers in het netwerk, waardoor het dataverbruik bijna verdubbelde. Om de datagroei te kunnen faciliteren, heeft Vodafone 28% meer geïnvesteerd in het netwerk vergeleken met vorig jaar.

Economische ontwikkelingen

Innovaties

Eerlijke concurrentie en prijsvorming

Vodafone hanteert een strikt beleid om ervoor te zorgen dat we voldaan aan de regels die volgen uit het mededingingsrecht, dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat de markt efficiënt werkt ten gunste van de consument. Om medewerkers hierover voor te lichten is er een online toolkit beschikbaar met do’s en dont’s, zijn er diverse richtlijnen die medewerkers handvatten bieden in verschillende situaties en is er een jaarlijkse bewustwordingscampagne. Tevens is er een online training. We adviseren medewerkers om deze eens per jaar te volgen.

Sociaal beleid

Wij willen een optimale werkomgeving scheppen voor iedereen. Dat bereiken wij door het bieden van een uitnodigende en veilige werkplek, interessante ontplooiingsmogelijkheden en een goede beloning. Minstens zo belangrijk is respect voor elkaar, plezier in het werk, een goed evenwicht tussen in- en ontspanning en een uitstekende verhouding tussen werk en de omringende samenleving. Vodafone geeft medewerkers graag alle ruimte en vrijheid om verantwoordelijkheden op een eigen manier in te vullen. De arbeidsvoorwaarden bieden behalve zekerheid ook nadrukkelijk goede ontwikkelingsmogelijkheden en vooral flexibiliteit. Zo is er de mogelijkheid om vakantiedagen te ruilen tegen bijvoorbeeld geld, pensioenaanspraken, etc., zijn er flexibele werktijden, krijgen medewerkers een beloning op basis van prestaties, zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden en maatwerk op het gebied van onder andere de pensioenregeling. De arbeidsomstandigheden zijn in samenwerking met de OR tot stand gekomen.

Met het diversiteitsbeleid hebben we het afgelopen jaar vooral gefocust op de man/vrouw-verdeling. Door zoveel mogelijk vrouwen op de shortlist te plaatsen slagen we er steeds beter in om goede vrouwelijke kandidaten te vinden. Eind 2011 telde de directie drie vrouwen op een totaal van tien leden. In het topmanagement is 28% vrouw. Een vergelijkend percentage met vorig jaar. Het percentage vrouwen in onze gehele organisatie bleef met 38% gelijk ten opzichte van 2010. In mei 2011 heeft onze CEO het charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend. Hiermee verbinden we ons aan de doelstelling dat het aantal vrouwen in het topmanagement van ons bedrijf (directie/senior management) over vijf jaar met 50% is gegroeid. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de zorg voor hun gezin en hun werk goed kunnen combineren. Ons mobiel werken concept creëert een flexibele werkomgeving, waarin plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt kan worden. Al onze functies kunnen in overleg met de manager parttime ingevuld worden. Daarnaast krijgen medewerkers alle technische middelen, zoals een laptop met mobiel internet en mobiele telefoon, om flexibel te kunnen werken. De koppeling tussen prestatie en beloning is simpel en transparant. In lijn met onze visie op diversiteit managen wij onze werknemers op output in plaats van input. Om elkaar en onze verschillen beter te leren kennen en vooral meer te waarderen bieden wij op diversiteit gerichte trainingen aan.