GRI-index

Visie en strategie

1.1 Verklaring van de directie.
1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.
Indicator   Antwoord/opmerking
1.1 Verklaring van de directie.

Zie Voorwoord

1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.

In de tabel Risico's en mogelijkheden, staat een overzicht van alle onderwerpen die wij en onze stakeholders in relatie tot MVO belangrijk vinden. Op al deze onderwerpen ondernemen wij activiteiten, maar onze rol verschilt. Sommige onderwerpen worden op industrie-niveau aangepakt en andere onderwerpen door Vodafone Group. Als Vodafone Nederland houden we ons voornamelijk bezig met onderwerpen die onze Nederlandse stakeholders belangrijk vinden en waar wij invloed op kunnen uitoefenen.

Verder laat de Materialiteitsmatrix zien dat onze externe en interne stakeholders de volgende thema’s belangrijk vinden voor Vodafone: privacy en veiligheid, betrouwbaarheid van het netwerk, het veilig gebruik van mobiele telefoons door kinderen / jongeren en klantenservice.

Sinds 2010 zijn wij gestart met een gestructureerde aanpak van risicomanagement. Het doel hiervan is om de risico’s die onze doelstellingen kunnen bedreigen zoals strategische, financiële en operationele risico’s en risico’s rond naleving van wetgeving, te verkleinen of te doen verdwijnen. Onze aanpak is gebaseerd op het COSO-ERM-systeem, waarmee we de integratie van het risicomanagementproces in de normale bedrijfsprocessen realiseren. Het ondersteunt ons in de risicobeoordeling, de controles voor risico's die zich regelmatig voordoen in het bedrijf en de monitoring en rapportageprocedures en systemen. Elke afdeling is verantwoordelijk voor het analyseren van ontwikkelingen die relevant zijn voor het betreffende vakgebied. Een stuurgroep brengt vervolgens alle risico’s voor de organisatie in kaart. Deze stuurgroep komt drie maal per jaar bijeen en adviseert de risicomanagementcommissie, bestaande uit directieleden, over de belangrijkste risico’s. Ook adviseert de stuurgroep over de acties die genomen dienen te worden om de risico’s te verkleinen of te doen verdwijnen.

Organisatieprofiel

2.1 Naam van de verslaggevende organisatie.
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten.
2.3 Operationele structuur.
2.4 Locatie van het hoofdkantoor.
2.5 Het aantal landen waarin de organisatie actief is.
2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm.
2.7 Afzetmarkten.
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie.
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode.
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend.
Indicator   Antwoord/opmerking
2.1 Naam van de verslaggevende organisatie.

Vodafone Libertel B.V. is de juridische naam van Vodafone Nederland.

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten.

Vodafone bouwt en onderhoudt een netwerk waarop voice-, data- en sms-diensten mogelijk zijn. Wij besteden de bouw en onderhoud uit aan Ericsson. Wij ontwikkelen communicatie-oplossingen voor onze klanten, die bestaan uit: mobiele, vaste, geïntegreerde en TV-diensten. In augustus 2011 introduceerden wij Vodafone Thuis, een nieuw product dat Internet, Bellen & TV via het snelle glasvezelnetwerk voor consumenten mogelijk maakt. Vodafone voert de volgende merken: Vodafone, Sizz, Hollands Nieuwe en Blyk.

2.3 Operationele structuur.

Vodafone Libertel B.V. maakt deel uit van Vodafone Group. De aandeelhouder van Vodafone Libertel B.V. is Vodafone International Holdings B.V. De organisatie is opgedeeld in de volgende Business Units: Consumentenmarkt, Zakelijke Markt, Human Resources, Security & Property, Financien; Customer Operations, Corporate Affairs, Corporate Development & Strategy, Technology, Experience, Transformation & Capabilities.

2.4 Locatie van het hoofdkantoor.

Hoofdkantoor Amsterdam
Simon Carmiggeltstraat 6,
1011 DJ Amsterdam

Hoofdkantoor Maastricht Gebouw Rood/Wit
Avenue Ceramique 300,
6221 KX Maastricht

2.5 Het aantal landen waarin de organisatie actief is.

Vodafone Nederland is alleen actief in Nederland.

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm.

Vodafone Libertel B.V. maakt deel uit van Vodafone Group. De aandeelhouder van Vodafone Libertel B.V. is Vodafone International Holdings B.V. Vodafone is 100% eigendom van Vodafone PLC, een beursgenoteerd fonds.

2.7 Afzetmarkten.

Belangrijkste afzetmarkten:

 • Zakelijke + Consumentenmarkt directe verkoop.
 • Zakelijke + Consumentenmarkt indirecte verkoop.
 • Mobile virtual network operators.
 • Telecomaanbieders (roaming en interconnect).

In Nederland bedienen wij 5,3 miljoen klanten.

Vodafone Nederland heeft kantoren in Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en Veenendaal (BelCompany) en 296 winkels (Vodafone: 88, BelCompany: 174, Telefoonkopen.nl: 34) verspreid over heel Nederland.

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie.

Er werkten op 31 maart 2012 totaal 2.887 medewerkers bij Vodafone Nederland.

Zie Kerncijfers per 31 maart 2012.

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode. Organisatiewijzigingen
 • Op 1 juni 2011 heeft Vodafone Nederland alle processen met betrekking tot personeels- en salarisadministratie (PSA) overgedragen aan Raet Business Proces Outsourcing (BPO). Hiervoor is een driejarige overeenkomst getekend. De negen Vodafone-medewerkers van de PSA-afdeling zijn per 1 juni 2011 in dienst gekomen van Raet.
 • Op 1 augustus 2011 heeft Vodafone Nederland BelCompany B.V. overgenomen van de Macintosh Retail Groep. Hiermee bestaat de Vodafone-winkelorganisatie uit 162 BelCompany- en 88 Vodafone-winkels. Het BelCompany-merk blijft bestaan en maakt deel uit van het Vodafone-winkelnetwerk. Er worden in totaal 44 filialen in de markt aangeboden, waarvan vijf Vodafone-winkels. De winkelformule Telefoonkopen.nl verdwijnt en wordt omgebouwd tot Vodafone- of BelCompany-winkel of in de markt aangeboden. De Vodafone- en BelCompany-medewerkers van de winkels die worden verkocht en de medewerkers van Telefoonkopen.nl zijn intern of elders herplaatst. Per 1 april 2012 wordt een aparte retailorganisatie, Vodafone Retail B.V., gevormd bestaande uit de twee winkelformules.
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend.

Vodafone Nederland won diverse prijzen en awards:

 • Voor de campagne rondom The Voice of Holland: de SpinAward in de categorie Beste media-inzet, de prijs voor Beste Interactieve Mediastrategie van de Annual Masters of Media Awards (Amma’s) en samen met partners OMD, RTL en Talpa een bronzen Effie binnen de categorie Gedragscampagnes.
 • De Retail Synergie Award in de categorie Netwerken tijdens het Retail Synergie Event.
 • Prijs Beste Mediastunt voor de Facebook vs Hamilton-actie op Schiphol en de hoofdprijs voor Adverteerder van het jaar tijdens de Annual Masters of Media Awards (Amma’s).
 • De Winning Workplace Award van Jones Lang LaSallen.
 • Nummer 1 in de top 100 Social Media Monitor als meest actieve merk op social media.
 • Publieksprijs de Gouden Steeksleutel Award 2011 voor de categorie Beste mobiele provider van Tweakers.net.

Verslagprofiel

3.1 Verslagperiode.
3.2 Datum van het meest recente verslag.
3.3 Verslaggevingscyclus.
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag.
3.6 Afbakening van het verslag.
3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag.
3.8 Basis voor verslaggeving over andere entiteiten.
3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen.
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie.
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes.
3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de informatievoorziening te vinden zijn.
3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag.
Indicator   Antwoord/opmerking
3.1 Verslagperiode

31 maart 2011 tot 31 maart 2012.

3.2 Datum van het meest recente verslag.

31 juli 2011.

3.3 Verslaggevingscyclus

Jaarlijks.

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.

E: samenleving.nl@vodafone.com, T: 043 3555555.

Reikwijdte en afbakening van het verslag

Indicator   Antwoord/opmerking
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag.

De selectie van onderwerpen voor het duurzaamheidsverslag is gebaseerd op stakeholderonderzoek en –dialoogsessies, de Materialiteitsmatrix, onze eigen analyse van risico’s en mogelijkheden en onze impact van kernprocessen en –activiteiten. De criteria voor de selectie waren: 1) hebben wij impactvolle activiteiten ondernomen die relevant zijn om te delen met onze stakeholders, 2) welke thema’s vonden onze stakeholders belangrijk t.a.v. Vodafone en 3) een spreiding van sociale, milieu en economische onderwerpen. In het verslag staan zeven thema’s centraal waarvan twee (klantenservice en privacy en veiligheid) uit de Materialiteitsmatrix naar voren kwamen. De twee andere onderwerpen die volgens de Materialiteitsmatrix door stakeholders als belangrijk werden beoordeeld, zijn nu niet behandeld in dit verslag. Dat zijn veilig gebruik van mobiele telefoons door kinderen / jongeren en de betrouwbaarheid van ons netwerk. De reden hiervoor is dat we in 2012/2013 meer activiteiten gaan ondernemen rond veilig gebruik van mobiele telefoons door kinderen / jongeren. En de betrouwbaarheid van ons netwerk heeft altijd onze hoogste prioriteit. Het is onze levensader, de reden waarom wij bestaan en daarom investeren wij jaarlijks miljoenen in o.a. netwerkverbeteringen. Op onze website geven we informatie aan klanten over onze werkzaamheden, storingen en dekking(sproblemen).

Naast de zeven thema’s, proberen we met behulp van de GRI-index een zo compleet mogelijk beeld te geven van de MVO-prestaties. Dit verslag is gebaseerd op de derde generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (G3.0) en kent GRI-toepassingsniveau B+. Daarnaast zijn de richtlijnen van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie leidraad geweest bij de totstandkoming van het verslag. We rapporteren aan de hand van de prestatie-indicatoren die volgens ons relevant zijn voor onze bedrijfsvoering in Nederland. Voor de definities van de prestatie-indicatoren zijn we zoveel mogelijk uitgegaan van de protocollen voor de GRI-indicatoren. We zijn hiervan afgeweken als er om aantallen/percentages per regio werd gevraagd. Vanwege de grootte van Nederland en de organisatie is het niet relevant om per regio te rapporteren. Indicator EN1 heeft volgens ons meer betrekking op een productiebedrijf, aangezien wij geen materialen inkopen maar producten en diensten. Verder wijken we af bij LA10 omdat wij werken met opleidingsbudgetten i.p.v. het gemiddeld aantal uren. We hadden een schatting kunnen maken op basis van het gemiddeld uurtarief voor een training, maar vonden dit niet accuraat genoeg.

De voornaamste impact van onze kernprocessen en –activiteiten zijn:

 1. CO2-uitstoot, veroorzaakt door het energieverbruik van ons netwerk.
 2. elektronisch afval door de verkoop van telefoons.
 3. ethische aspecten zoals privacy, veiligheid en prijstransparantie.
 4. economische aspecten zoals het nadelige effect van storingen in het netwerk op de samenleving en het bedrijfsleven.
 5. kansen voor duurzame ontwikkeling: het gebruik van mobiele communicatieproducten en -diensten kan CO2-besparing opleveren, meer veiligheid, verbeteringen in de gezondheidszorg en toegang tot communicatie voor bijvoorbeeld mensen met een beperking.

Met onze MVO-strategie focussen wij op zowel het verminderen van onze negatieve impact als het vergroten van onze positieve impact door op bovenstaande activiteiten te ondernemen.

In de tabel Risico's en mogelijkheden, staat een overzicht van alle onderwerpen die wij en onze stakeholders in relatie tot MVO belangrijk vinden.staat een overzicht (risico’s en mogelijkheden) van alle onderwerpen die wij en onze stakeholders in relatie tot MVO belangrijk vinden. Op alle onderwerpen ondernemen wij activiteiten, maar onze rol verschilt. Sommige onderwerpen worden op industrieniveau aangepakt en sommige onderwerpen door Vodafone Group. Als Vodafone Nederland houden we ons voornamelijk bezig met onderwerpen die onze Nederlandse stakeholders belangrijk vinden en waar wij invloed op kunnen uitoefenen. We verwachten dat dit verslag gebruikt/gelezen zal worden door de volgende doelgroepen: klanten, medewerkers, leveranciers, branchegenoten, NGO’s, politici, ambtenaren, MVO-deskundigen en vakpers.

3.6 Afbakening van het verslag.

De reikwijdte van het verslag is Vodafone Nederland: de activiteiten van de kantoren in Amsterdam, Maastricht en Eindhoven en de 97 Vodafone-winkels.

3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag.

Wat buiten dit rapport valt zijn de activiteiten van de BelCompany, omdat deze organisatie per 1 augustus 2011 is overgenomen door Vodafone Nederland. De data in dit verslag hebben betrekking op de Vodafone-prestaties en niet op de prestaties van onze onderaannemers, toeleveranciers en/of andere indirecte effecten, omdat wij niet voldoende informatie hebben om hierover te kunnen rapporteren. Vodafone Group rapporteert over de internationale duurzaamheidsprestaties.

Zie onze website: www.vodafone.nl/duurzaam voor meer informatie over onze duurzaamheidsactiviteiten.

3.8 Basis voor verslaggeving over andere entiteiten.

Niet van toepassing.

3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen.
 • Zie het onderschrift van de tabellen en grafieken.
 • De kwantitatieve data van personeelsgegevens zijn verzameld via het SAP-datamanagementsysteem.
 • De financiële gegevens zijn verzameld via SAP, vervolgens zijn de cijfers geconsolideerd via Hyperion Financial Management-software.
 • De kwantitatieve data van de milieugegevens zijn verzameld via het Envoy-datamanagementsysteem.
 • De kwalitatieve data zijn verzameld via vragenlijsten gebaseerd op de GRI-indicatoren die per mail maar de betreffende personen zijn gestuurd.
 • Zie ook Assurance-verklaring.
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie.

Niet van toepassing.

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes.
 • GRI-niveau B+, in plaats van C.
 • Het verslag kent een tweedeling: zeven belangrijke thema’s uit het boekjaar 2011/2012 staan centraal. In een apart hoofdstuk rapporteren we over onze MVO-impact aan de hand van de GRI-indicatoren.

GRI-inhoudsopgave

Indicator   Antwoord/opmerking
3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de informatievoorziening te vinden zijn. Zie inhoudsopgave en website

Assurance

Indicator   Antwoord/opmerking
3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag.

Dit verslag is geverifieerd door Ernst & Young, waarbij een Assurance rapport met een beperkte mate van zekerheid (limited assurance) is afgegeven. Vodafone laat het duurzaamheidsverslag verifiëren om de betrouwbaarheid van de rapportage te vergroten voor de stakeholders. Vodafone Nederland en Ernst & Young hebben een onafhankelijke relatie ten opzichte van elkaar in de zin dat Ernst & Young geen andere werkzaamheden voor Vodafone Nederland uitvoert dan de verificatie van dit duurzaamheidsverslag.

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam.
4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam.
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam.
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam.
4.5 Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van het hoogste bestuurslichaam, top-managers en leidinggevenden (met inbegrip van vertrekregelingen) en de prestaties van de organisatie (met inbegrip van sociale en milieu-gerelateerde prestaties).
4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden.
4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuurslichaam voor het sturen van de strategie van de organisatie aangaande economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen.
4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met vermelding van de mate van invoering ervan.
4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met inbegrip van relevante risico’s en mogelijkheden en naleving van of conformiteit met internationaal overeengekomen standaarden, gedragscodes en principes.
4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in het bijzonder betreffende economische, milieugerelateerde en sociale prestaties.
4.11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.
4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft.
4.13 Lidmaatschap van verenigingen.
4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken.
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken.
4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden.
4.17 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving.
Indicator   Antwoord/opmerking
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam.

Vodafone Libertel B.V. valt onder de Large Company Regime Act van het Verenigd Koninkrijk gedateerd op 1 oktober 2004. Op basis hiervan heeft Vodafone Nederland een two-tier system voor corporate governance: een Directie, voor de strategische (organisatorische en financiele) aansturing bestaande uit 10 leden, en een Raad van Commissarissen (RvC).

De Raad van Commissarissen adviseert en houdt toezicht op de Directie. Twee keer per jaar geeft de RvB een strategie update aan de RvC en worden de financiën besproken. Grote veranderingen voor de identiteit van het bedrijf dienen voor toestemming worden voorgelegd aan de RvC. De jaarrekening moet worden goedgekeurd door alle leden van de RvC.

Er zijn drie commissies waar commerciële en operationele besluitvorming plaatsvindt: 1) Capital Allocation Review Committee, voorzitter: CEO. Leden: GMT dat investeringsbesluiten neemt. 2) Commercial Committee, voorzitter: CFO, leden: CEO, CBU Director, Manager Pricing, EBU, Head of Controlling, Head of Postpaid Marketing, CBU, Head of P&S , EBU director, Head of Commercial Mgt, EBU waar besluiten genomen worden over prijswijzigingen, proposities, tarieven, service en distributie contracten, Promo pack. 3) Business Review Meetings, voorzitter: CEO, leden: GMT + BU direct reports of the GMT member involved bespreking van alle ontwikkelingen binnen de business units.

Directie
 • Jens Schulte-Bockum, was van november 2008 tot april 2012 CEO. Hij studeerde economie in Keulen en Chicago en begon zijn carrière bij McKinsey&Co, waarna hij startte bij Vodafone Group eerst als Corporate Strategy Director en later als Global Director of Terminals. Nevenfuncties: Trustee van de Bankinter Foundation in Spanje, lid Vodafone Holding in Duitsland, lid van de supervisory board Oestricher Kreis meetings.
 • Amanda Nelson, wasvan mei 2009 tot mei 2012 CFO. Zij was verantwoordelijk voor de financiële strategie, controlling, planning, rapportage en operationele processen binnen het bedrijf. Zij studeerde klassieke studies in Bristol, startte haar carrière bij Deloitte & Touche en bekleedde vervolgens diverse financiële functies bij Vodafone wereldwijd. Geen nevenfuncties.
 • Bart Hofker is sinds maart 2008 directeur Consumer Business Unit bij Vodafone Nederland. Hij is verantwoordelijk voor alle verkoop-, marketing- en marketingcommunicatieactiviteiten voor de consumentenmarkt. Voordat hij bij Vodafone begon, werkte Hofker bij energiebedrijf Nuon, in zijn laatste functie als Commercieel Directeur voor het retailsegment. Daarvoor werkte hij bij KPN, waar hij diverse senior marketing-managementfuncties in Nederland en Tsjechië bekleedde. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nevenfuncties: Lid Reclame Code Commissie en Docent/examinator Stichting Reclame Marketingonderwijs.
 • Philip Lacor is sinds oktober 2010 directeur Enterprise Business Unit bij Vodafone Nederland. Hij is verantwoordelijk voor alle sales- en marketingactiviteiten op de zakelijke markt. Daarnaast stuurt hij Enterprise Solutions aan, de afdeling die vaste en geïntegreerde communicatieoplossingen ontwikkelt. Voordat hij bij Vodafone kwam, werkte Lacor ruim tien jaar bij Dell, in zijn laatste functie als marketingdirecteur voor de grootzakelijke markt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Daarvoor was hij vier jaar werkzaam bij General Electric Plastics. Philip Lacor studeerde Chemische Technologie aan de Technische Universiteit in Delft. Later volgde hij een MBA aan INSEAD in Fontainebleau (Frankrijk). Geen nevenfuncties.
 • Paul Smits, was van april 2002 tot november 2011directeur Human Resources, Security & Property. Voordat Smits bij Vodafone begon, werkte hij als Senior Vice President HR & Real Estate bij KPN Qwest. Daarvoor werkte hij in verschillende lijnmanagement- en HR-functies bij onder andere Bass Hotels & Resorts, Hay Group en de Nederlandse Publieke Omroep. Hij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Nevenfunctie: voorzitter van de academie voor showmusical Lucia Marthas in Amsterdam.
 • Klaske de Jonge is sinds januari 2010 directeur Corporate Affairs bij Vodafone Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het bedrijf en voor het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR). Voor Vodafone werkte zij als Vice President Corporate Affairs Europe bij Mars. Daarvoor werkte ze onder andere acht jaar als directeur bij de Consumentenbond en vier jaar als marketing manager bij TNT/TPG Post, na een internationale carrière bij Numico in de VS en Groot-Brittannië. Ze heeft een doctoraal in Bedrijfskunde in Rotterdam, een doctoraal in Politieke Wetenschappen in Leiden, een postdoctoraal in Communicatie en Mediastrategie in Groningen en een postdoctoraal bij de Anderson School of Management aan de Universiteit van Californië. Nevenfuncties lid Raad van Toezicht Maag Lever Darm Stichting en lid Raad van Toezicht van de Nederlandse Hartstichting
 • Anthony Hellegers was van mei 2006 tot april 2012 directeur Corporate Development bij Vodafone Nederland en verantwoordelijk voor Strategie, Juridische zaken, Regelgeving en Wholesale. Voordat hij in 2002 bij Vodafone begon, werkte hij als Vice President Legal bij KPN Qwest. Daarvoor werkte hij als bedrijfsjurist bij KLM en als advocaat bij Houthoff Buruma. Anthony Hellegers studeerde Rechten aan de Universiteit van Leiden.
 • Ger Coolen was van september 2008 tot maart 2012 Chief Technology Officer (CTO) bij Vodafone Nederland. Hij was verantwoordelijk voor de strategie, het ontwerp, de implementatie en het beheer van technologie, van het netwerk en de diensten tot de IT. Voor zijn functie als CTO werkte hij al 12 jaar voor Vodafone Nederland in diverse management functies.
 • Peter Doveren is van maart 2006 tot februari 2012 directeur Customer Management bij Vodafone Nederland. Hij is verantwoordelijk voor de circa duizend klantenservicemedewerkers die consumenten en zakelijke klanten te woord staan. Voor Vodafone werkte hij 7 jaar als lid van de Executive Board van twenty4help Knowledge Service. Nevenfuncties: Bestuurslid van de Muziekgieterij in Maastricht.
 • Anna Gatti, was van 2008 tot april 2011 directeur Experience, Transformation & capabilities bij Vodafone Nederland en verantwoordelijk voor alle online activiteiten. Zij studeerde natuurkunde in Londen en bekleedde vervolgens diverse functies bij Vodafone Nederland en Vodafone Nieuw Zeeland.

Wijziging directie in 2011/2012: Paul Smits, Directeur Human Resources, Security & Property heeft Vodafone Nederland per november 2011 verlaten en een functie betrokken bij Vodafone Group. Hij is vervangen door Francesco Bianco die sinds het najaar van 2011 verantwoordelijk is voor personeelszaken, interne communicatie en property. Anna Gatti, heeft Vodafone per april 2011 verlaten als directeur Experience, Transformation & capabilities en heeft een functie betrokken bij Vodafone Group. Haar rol is overgenomen door Ben Kocken. Peter Doveren, directeur Customer Management is per februari 2012 vertrokken als directeur Customer Management, werkt nu als directeur Customer Operations voor Vodafone Panafone in Griekenland en is vervangen door Harry Odenhoven. Ger Coolen is per maart 2012 vertrokken en werkt nu als CTO bij Vodafone Qatar, hij is vervangen door Malik Rao. Per 1 april 2012 is Jens Schulte-Bockum vervangen door Rob Shuter als CEO en heeft Anthony Hellegers een functie betrokken bij Vodafone Group, waarna de business units Corporate Affairs en Corporate Development zijn samengevoegd tot Corporate Affairs & Strategy onder leiding van Klaske de Jonge. Amanda Nelson bekleed sinds mei 2012 de functie hoofd van postpaid marketing. Zij is als CFO vervangen door Carla De Geyseleer.

De Raad van Commissarissen
 • Erik de Rijk, Managing Director Vodafone International Holdings B.V., voorzitter van de RvC van Vodafone Nederland sinds 22 maart 2007. Voor Vodafone was hij werkzaam bij AirTouch Communications, Tetra Laval, Loeff Claeys Verbeke en Deloitte. Erik studeerde Nederlands en fiscaal recht in Leiden en daarnaast aan de Baylor University School of Law.
 • Tim Harriben, Regional Development Director, lid van de RvC van Vodafone Nederland sinds 2 mei 2005. Na een carrière in strategy consulting binnen de telecom, heeft Tim diverse rollen gehad als directeur strategie, marketing directeur en commercieel directeur bij Vodafone in het Verenigd Koninkrijk en als directeur in twaalf besturen in Europa en opkomende markten, waaronder voorzitter van het Audit Committee in Safaricom in Nairobi.
 • Ronald Schellekens, Vodafone Group HR Director en lid van de RvC van Vodafone Nederland sinds 15 januari 2010. Voor Vodafone was hij werkzaam bij Shell, PepsiCo en AT&T. Schellekens studeerde aan de TiasNimbas Business School en Harvard Business School.
4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam.

Jens Schulte-Bockum (november 2008 tot april 2012).

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam.

Niet van toepassing

4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam.

De ondernemingsraad (OR) wordt betrokken bij verschillende onderwerpen die medewerkers betreffen. Dit varieert van reorganisaties op kleine en grote schaal tot uitbestedingen van Vodafone-bedrijfsonderdelen naar andere bedrijven. Belangrijke onderwerpen op het gebied van gezondheid en veiligheid en arbeidszaken zijn vaste agendapunten. De OR adviseert, neemt initiatief en geeft instemming voordat bepaalde regelingen worden ingevoerd. De OR bestaat uit 15 leden met een Dagelijks Bestuur bestaande uit de voorzitter en twee vice-voorzitters, een Ambtelijk Secretariaat, vaste en tijdelijke commissies.

4.5 Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van het hoogste bestuurslichaam, top-managers en leidinggevenden (met inbegrip van vertrekregelingen) en de prestaties van de organisatie (met inbegrip van sociale en milieu-gerelateerde prestaties).

Klaske de Jonge, Director Corporate Affairs bij Vodafone Nederland, is verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering op het gebied van MVO. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Chief Executive Officer. Twee keer per jaar presenteert het MVO-team de voortgang op de MVO-resultaten aan de Directie. Daarnaast rapporteert Vodafone Nederland twee maal per jaar de MVO-prestaties aan Vodafone Group. Met elke afdeling binnen Vodafone Nederland worden er MVO-doelstellingen afgesproken waarover zij verantwoording moeten afleggen. Het is niet bekend welk percentage van de beloning van de directie, management en medewerkers wordt bepaald door de MVO-prestaties, omdat zij er zelf verantwoordelijk voor zijn om deze op te nemen in hun persoonlijke doelstellingen (Performance Dialogue) die de basis vormen van hun jaarlijkse beoordeling.

4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden.

Statuten Corporate Governance, Code of Conduct (inclusief anticorruptie- en antiomkoping-regels), Sarbanes Oxley, Group Internal Audit performing audits, Delegation of Authorities (stelt voor elk onderdeel van het bedrijf duidelijke richtlijnen wanneer goedkeuring nodig is, of wanneer bepaalde personen dienen te worden geraadpleegd). Bepaalde activiteiten zijn beperkt tot bepaalde functies of groepen individuen en alleen mensen die tot deze groepen behoren zijn gemachtigd om deze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het geldende beleid).

4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuurslichaam voor het sturen van de strategie van de organisatie aangaande economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen.

In de Statutaire Corporate Governance staan de statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven. De directie is o.a. verantwoordelijk voor het monitoren van kwesties t.a.v. juridische aangelegenheden, regelgeving, overheidsbeleid en gezondheid en veiligheid en moet ervoor zorgen dat het bedrijf voldoet aan de wetten en regelgeving. Ook moet de directie ervoor zorgen dat implementatieaanwijzingen van de ‘Meeting of Shareholders’ aangaande het financiële, sociale en economische beleid en personeelsmanagement worden opgevolgd. De business principles (gedragscode) vormen een leidraad voor het besturen van de organisatie. Hierin staat o.a. beschreven wat verwacht wordt t.a.v. het milieu, medewerkers, gezondheid en veiligheid, lokale gemeenschappen en de samenleving. Zie ook criteria 4.5 en 4.9.

4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met vermelding van de mate van invoering ervan.
 • Business Principes (gedragscode) en klokkenluiderprocedure
 • Privacy beleid
 • Ethische inkoopcode
 • Gezondheid & veiligheid
 • Product veiligheid & Assurance
 • Verantwoordelijke uitrol van het netwerk
 • Veiligheid
 • Anticorruptie en antiomkoping
 • Liefdadigheidsdonaties
 • Werknemersrechten
 • Financieel beleid

De beleidsdocumenten zijn bindend en niet onderhandelbaar. Het beleid van Vodafone Group is de basis voor het bestuur en beleid van Vodafone Nederland. Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers, maar kan op lokaal niveau met meer details worden ingevuld. In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de Chief Executive Officier om het beleid ten uitvoer te brengen, te zorgen dat het begrepen en nageleefd wordt en dat het niet in strijd is met ander lokaal beleid.

4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met inbegrip van relevante risico’s en mogelijkheden en naleving van of conformiteit met internationaal overeengekomen standaarden, gedragscodes en principes.

Klaske de Jonge, Director Corporate Affairs bij Vodafone Nederland, is verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering op het gebied van MVO. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Chief Executive Officer.

Het MVO-team bestaande uit drie medewerkers en maakt deel uit van de Business Unit Corporate Affairs en is verantwoordelijk voor de MVO-strategie en de uitvoering hiervan. Het hoofd van het MVO-team rapporteert aan de directeur Corporate Affairs. Het MVO-team werkt samen met alle afdelingen aan de integratie van MVO-activiteiten in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat doen ze door elk jaar afspraken te maken over MVO-doelstellingen op directie- en managementniveau met elke afdeling. Deze doelstellingen worden vastgelegd, gemonitord en aan het eind van het boekjaar geëvalueerd. Twee keer per jaar presenteert het MVO-team de voortgang op de MVO-resultaten aan de Directie. Daarnaast rapporteert Vodafone Nederland twee maal per jaar de MVO-prestaties aan Vodafone Group. Met elke afdeling binnen Vodafone Nederland worden er MVO-doelstellingen afgesproken waarover zij verantwoording moeten afleggen. Zie ook criteria 4.5.

 • Impact van onze kernprocessen (zie 1.2).
 • Privacy Risk Management.
 • Business Principles (gedragscode).
 • Sarbanes Oxley.
 • Ethische inkoop code.
4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in het bijzonder betreffende economische, milieugerelateerde en sociale prestaties

Klaske de Jonge, Director Corporate Affairs bij Vodafone Nederland, is verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering op het gebied van MVO. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Chief Executive Officer. Twee keer per jaar presenteert het MVO-team de voortgang op de MVO-resultaten aan de Directie. Daarnaast rapporteert Vodafone Nederland twee maal per jaar de MVO-prestaties aan Vodafone Group. Met elke afdeling binnen Vodafone Nederland worden er MVO-doelstellingen afgesproken waarover zij verantwoording moeten afleggen. Zie ook criteria 4.5.

Verplichtingen i.v.m. externe initiatieven

Indicator   Antwoord/opmerking
4.11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

De voornaamste impact van onze kernprocessen en –activiteiten zijn:

 1. CO2-uitstoot, veroorzaakt door het energieverbruik van ons netwerk.
 2. elektronisch afval door de verkoop van telefoons.
 3. ethische aspecten zoals privacy, veiligheid en prijstransparantie.
 4. economische aspecten zoals het nadelige effect van storingen in het netwerk op de samenleving en het bedrijfsleven.
 5. kansen voor duurzame ontwikkeling: het gebruik van mobiele communicatieproducten en -diensten kan CO2-besparing opleveren, meer veiligheid, verbeteringen in de gezondheidszorg en toegang tot communicatie voor bijvoorbeeld mensen met een beperking.

Met onze MVO-strategie focussen wij op zowel het verminderen van onze negatieve impact als het vergroten van onze positieve impact door op bovenstaande activiteiten te ondernemen.

Risicomanagement

Sinds 2010 zijn wij gestart met een gestructureerde aanpak van risicomanagement. Het doel hiervan is om de risico’s die onze doelstellingen kunnen bedreigen zoals strategische, financiële en operationele risico’s en risico’s rond naleving van wetgeving, te verkleinen of te doen verdwijnen. Onze aanpak is gebaseerd op het COSO-ERM systeem, waarmee we de integratie van het risicomanagement proces in de normale bedrijfsprocessen realiseren. Het ondersteunt ons in de risicobeoordeling, de controles voor risico's die zich regelmatig voordoen in het bedrijf en de monitoring en rapportage procedures en systemen. Elke afdeling is verantwoordelijk voor het analyseren van ontwikkelingen die relevant zijn voor het betreffende vakgebied. Een stuurgroep brengt vervolgens alle risico’s voor de organisatie in kaart. Deze stuurgroep komt drie maal per jaar bijeen en adviseert de risicomanagement commissie bestaande uit directieleden over de belangrijkste risico’s. Ook adviseert de stuurgroep over de acties die genomen dienen te worden om de risico’s te verkleinen of te doen verdwijnen. Zie ook criteria 1.2.

4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft.
 • Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3), overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. De overeenkomst is in november 2010 getekend voor de periode 2009-2012. CIO Convenant – Energy Efficiency (CIO Platform NL).
 • Charter ‘Talent naar de Top’. Hiermee verbinden we ons sinds mei 2011 aan de doelstelling dat het aantal vrouwen in het topmanagement van ons bedrijf (GMT/SMT) over vijf jaar met 50% is gegroeid.
 • Manifest ’Be the change’ dat ondertekend is in 2010 in het kader van het lidmaatschap van MVO Nederland beschrijft 10 uitgangspunten van duurzaam ondernemen.
 • Wij respecteren en voldoen aan alle wetgeving en standaarden aangaande mensenrechten in de landen waar wij opereren.
 • In onze ethische inkoopcode verwijzen we naar internationaal erkende maatschappelijke standaarden van de ILO (International Labour Organisation), de United Nations Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child.
4.13 Lidmaatschap van verenigingen.

ECP-EPN, MVO Nederland, VNO NCW, ICT Office, Monet, CIO Platform NL.

Overleg met belanghebbenden

Indicator   Antwoord/opmerking
4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken.

Zie: de tabel Hoe Vodafone Nederland stakeholders heeft betrokken in 2011/2012

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken.

Onze belangrijkste stakeholders zijn onze klanten en onze medewerkers. Zonder hen zouden wij als Vodafone Nederland niet kunnen bestaan. Daarnaast hebben overheidsorganisaties, zoals de OPTA, CBP en de Nma, politici, sectororganisaties, ngo’s zoals Greenpeace en SOMO, leveranciers, werkgevers- en werknemersorganisatie en mediainvloed op ons beleid en onze reputatie. Wij brengen onze stakeholders systematisch in kaart, monitoren hun standpunten en gaan het gesprek met hen aan.

Zie ook de tabel Hoe Vodafone Nederland stakeholders heeft betrokken in 2011/2012

4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden.

Zie: de tabel Hoe Vodafone Nederland stakeholders heeft betrokken in 2011/2012

4.17 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving.

Zie: Materialiteitsmatrix Onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden, de tabel Hoe Vodafone Nederland stakeholders heeft betrokken in 2011/2012, tabel People Survey.

De stakeholderconsultaties hebben ons laten zien hoe belangrijk het is om transparant te zijn over onze activiteiten. Onze stakeholders blijken niet altijd goed op de hoogte van wat wij doen. Zij zijn vaak positief verrast over de vele maatregelen die wij nemen om ons bedrijf te verduurzamen. Veel werk gebeurt achter de schermen en we streven er naar om zo open mogelijk te communiceren over de onderwerpen die onze stakeholders belangrijk vinden. Naast de stakeholderconsultaties, informeren wij hen via verschillende kanalen, zoals onze website, via een corporate blog (sinds 2011), het jaarlijkse duurzaamheidsverslag en vanaf 2012 via een MVO-nieuwsbrief die vier maal per jaar verschijnt. Verder hebben we onze transparantie verbeterd op onderwerpen waar onze stakeholders om hebben gevraagd, zoals de wachttijden bij de klantenservice die realtime op onze website staan en een nieuwe sectie over privacy & veiligheid die in mei 2012 op onze website wordt geplaatst.

Zie ook criteria 1.2 en 3.5.

Prestatie-indicatoren

Economie

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.
EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering.
EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie.
EC4 Significante financiële steun van een overheid.
EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties.
EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties.
EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties.
Indicator   Antwoord/opmerking
    Informatie over de managementbenadering.  

Zie: Vodafone Nederland strategie, Economische impact.

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.

Zie Kerncijfers

EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering.
 • Waterschade basisstations door overstroming.
 • Netwerkkwaliteit door zware regenbuien.
 • Door extreme stormen kunnen de mobiele zendmasten die met een straalverbinding verbonden zijn uitvallen, zoals in 2011 in Limburg gebeurd is.
 • Hogere kosten door stijging energieprijs.

De mogelijke kosten zijn niet gekwantificeerd. Zie ook criteria 1.2.

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie.

Vodafone Nederland heeft een beschikbaar premie pensioen-plan. De vragen over de dekking van de verplichtingen zijn niet van toepassing. Het percentage van het salaris dat wordt ingehouden voor het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerkers gebaseerd op de eisen van de pensioenwetgeving en belastingwetgeving. Er is 100% participatie in de pensioen-plannen.

EC4 Significante financiële steun van een overheid.

Geen

EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties.
 • Gemiddelde actuele salaris van alle werknemers: € 3.271 per maand.
 • Het laagste startsalaris bij Vodafone Nederland: € 1.551 per maand.
 • Minimumloon in Nederland: € 8,17 per uur: € 1.446 per maand.
EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties.

Vodafone heeft geen officieel beleid om lokale leveranciers te stimuleren.

EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties.
 • Wij nemen mensen met diverse nationaliteiten aan, dit blijkt bijvoorbeeld uit de werving van trainees, waarbij ongeveer 40% een andere nationaliteit dan de Nederlandse heeft.
 • De directie bestond op 31 maart 2012 uit zeven Nederlanders en drie directieleden met een andere nationaliteit.
 • Het senior management bestond op 31 maart 2012 voor 87% uit Nederlanders en voor 13% uit andere nationaliteiten.

Milieu

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.
EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit gerecyclede materialen.
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebronnen in joules of multipliers van joules (bijvoorbeeld gigajoules).
EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron in joules of multipliers.
EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen in joules of multipliers.
EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven.
EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht (in tonnen CO2 equivalent).
EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht (in tonnen CO2 equivalent).
EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen.
EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht.
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.
EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd.
EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie.
EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie.
EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving.
EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden.
EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type (behandeling van vervuild water, behandeling van emissies, uitgavenexterne certificaten en schoonmaakkosten van bijvoorbeeld bodem).
Indicator   Antwoord/opmerking
  Informatie over de managementbenadering.

Verwijzing: Thema Energie, Doelen 2012/2013 (Duurzame bedrijfsvoering), Milieu-impact, Thema Recycling.

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.

23.613 kg papier.

Zie ook Ketenverantwoordelijkheid.

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit gerecyclede materialen.

Marketingmaterialen 100% FSC-papier.

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebronnen in joules of multipliers van joules (bijvoorbeeld gigajoules).

818.820 GJ.

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron in joules of multipliers.

809.045 GJ.

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen in joules of multipliers.

16.376 GJ.

Zie Thema Energie.

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven.
 • Single RAN
 • Switch Reductie
 • Mobiel werken
 • Nieuwe koeling voor switches
 • Nieuw trafo huisjes
 • Stroom back-up en stroomversterkers
 • 1800 GSM indoor switch-off
 • Smart metering 200 access installations
 • Windturbine op zendmasten
 • Zie Milieu-impact
 • Zie Thema Energie
 • Zie Resultaten-tabel
EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht (in tonnen CO2 equivalent).

45,7 kton

Zie CO2-voetafdruk

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht (in tonnen CO2 equivalent).

0

Zie CO2-voetafdruk

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen.

Stroomverbruik energieefficiëntie. Zie Thema Energie. Zie Resultaten-tabel.

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht.

0

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.
 • 40.800 kg akku’s met zuur eural code 0506017 verwerkingsmethode A.01.
 • 42.131 kg papierrecycling.
 • 7.744 kg werkende mobiele telefoons ingenomen voor hergebruik.
 • 4.711 kg kapotte mobiele telefoons ingenomen voor recycling.
 • 647 kg oude voorraad mobiele telefoons afgestaan voor hergebruik.
 • 6.684 kg mobiele telefoons ingenomen via contractors voor recycling.
 • 126.653 kg netwerkapparatuur hergebruikt.
 • 26.500 kg netwerkapparatuur gerecycled.
EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd.

40.800 kg accu’s met zuur eural code 0506017 verwerkingsmethode A.01

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie.
EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie.

0%

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet en -regelgeving.

0

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden.
 • 769.189 km vliegtuig.
 • 112.968 km auto.
 • 309.785 km openbaar vervoer.
EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type (behandeling van vervuild water, behandeling van emissies, uitgavenexterne certificaten en schoonmaakkosten van bijvoorbeeld bodem).

€ 63.000 inkoop groene stroom in de vorm van GroenGarant certificaten van Nuon.

Arbeidsomstandigheden

LA1 Totaal personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio.
LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.
LA3 Uitkeringen aan de meerderheid van de voltijd medewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijd en tijdelijke medewerkers.
LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.
LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen. Vermelden indien sprake is van vermelding in collectieve overeenkomsten.
LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo- en veiligheidsprogramma’s.
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio.
LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden.
LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie.
LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling.
LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit.
Indicator   Antwoord/opmerking
  Informatie over de managementbenadering.

Sociaal beleid, Doelen 2012/2013.

LA1 Totaal personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio.

Totaal personeelsbestand en Personeelsverloop

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.

Totaal personeelsbestand en Personeelsverloop

LA3 Uitkeringen aan de meerderheid van de voltijd medewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijd en tijdelijke medewerkers.

De arbeidsvoorwaarden gelden voor zowel fulltime als parttime en tijdelijke contracten. In een aantal gevallen (binnen Customer Management) zijn de arbeidsvoorwaarden ook van toepassing op uitzendkrachten.

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

0% (er zijn bedrijfseigen regelingen en geen CAO).

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen. Vermelden indien sprake is van vermelding in collectieve overeenkomsten.

Afhankelijk van het soort organisatieverandering zal in bepaalde gevallen de OR geïnformeerd dienen te worden. We hebben geen vaste doorlooptijden- c.q. deadlinesrichtlijnen. Dit varieert van een paar maanden tot een paar dagen.

LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo- en veiligheidsprogramma’s.

1,18% van de medewerkers houdt zich bezig met arbo- en veiligheidsprogramma’s:

 • Er zijn in totaal 30 Vodafone BHV-ers en per locatie (Maastricht, Eindhoven, Amsterdam) zijn er daarnaast ook minimaal twee BHV-ers van Facilicom aanwezig. De BHV-ers rapporteren aan het hoofd BHV.
 • Er is één Preventiemedewerker, die verantwoordelijk is voor het in kaart brengen van arborisico’s, een plan van aanpak om de risico’s te verkleinen en de jaarlijkse evaluatie. De preventiemedewerker rapporteert aan de manager property.
 • Er is een Commissie veiligheid, gezondheid, welzijn & milieu, die onderdeel uitmaakt van de OR, bestaande uit drie medewerkers.
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio.

Verzuim: 2,47% exclusief zwangerschappen en 2,52% inclusief zwangerschappen.

LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden.

Geen

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie.

We hebben geen urennorm voor mensen die opleidingen of trainingen volgen. Er wordt jaarlijks een opleidingsbudget vastgesteld. Een deel voor functionele opleidingen binnen de afdelingsbudgetten en een deel niet-functionele opleidingen binnen het HR-budget.

Afgelopen jaar nam 80% van onze managers deel aan workshops om hun performance management vaardigheden te verbeteren.

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling.

Iedere medewerker (100%) ontvangt een formele beoordeling per jaar en twee reviews per jaar (halfjaarlijks en einde jaar). Daarnaast houden managers regelmatig bilateraal overleg met hun medewerkers.

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit.

Totaal personeelsbestand en Personeelsverloop

Mensenrechten

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.
HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen.
HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft.
HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.
HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op uitoefening van vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten.
HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid.
HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid.
Indicator   Antwoord/opmerking
  Informatie over de managementbenadering

Thema Duurzame telefoon, Ketenverantwoordelijkheid.

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.

De ethische inkoopcode is onderdeel van het contract met leveranciers. In deze code wordt verwezen naar de internationaal erkende maatschappelijke standaarden van de ILO (International Labour Organisation), de United Nations Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child. Dat betekent dat bij 100% van de contracten met leveranciers clausules over mensenrechten, in de vorm van de ethische inkoopcode, als onderdeel van het contract, worden opgenomen.

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen.

Vodafone Nederland toetst zelf geen leveranciers op de naleving van de ethische inkoopcode waarin de naleving van mensenrechten is opgenomen. Dit gebeurt op internationaal niveau vanuit Vodafone Group. Dit waren er in 2011 35, dit is minder dan 5% van de belangrijke leveranciers. Twaalf Nederlandse leveranciers hebben een self-assessment gedaan. Meer informatie.

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft.

Totaal aantal uren: 16 uur

16 medewerkers van de inkoopafdeling hebben een online training gevolgd (duur ca. 1 uur) over de ethische inkoopcode. Het beleid en de procedures betreffende aspecten van mensenrechten maakten onderdeel uit van de training.

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.

Intern onder medewerkers geen. Ook hebben we van klanten geen klachten ontvangen.

HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op uitoefening van vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten.

Zie: Ketenverantwoordelijkheid. Vodafone Nederland heeft een wettelijk ingestelde ondernemingsraad. Ook is het mogelijk om als Vodafone-medewerker lid van een vakbond te zijn.

HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid.

Zie: Ketenverantwoordelijkheid. Alle leveranciers zijn contractueel gebonden aan de ethische inkoopcode van Vodafone. In deze code wordt verwezen naar de UN Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child.

HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid.

Zie: Ketenverantwoordelijkheid.Alle leveranciers zijn contractueel gebonden aan de ethische inkoopcode van Vodafone. Deze code is o.a. gebaseerd op de internationaal erkende maatschappelijke standaarden van de ILO (International Labour Organisation).

Maatschappij

SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s.
SO3 Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd.
SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie.
SO5 Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen.
SO6 Totale waarde van financiële en in natura bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land.
SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel- en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken.
SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving.
Indicator   Antwoord/opmerking
  Informatie over de managementbenadering.
SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s.

100% van de bedrijfseenheden wordt geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s. Het anti-bribery register wordt onderhouden door HR, monitoring door Compliance Office. Personen die door Vodafone worden aangenomen voor een D band functies (en hoger) worden gescreend door Vodafone Corporate Security. Met toestemming van die kandidaat worden zijn sociale omgeving, zijn financiële situatie zijn politieke activiteiten etc. gecheckt om achteraf niet voor verassingen te komen staan en te voorkomen dat deze kandidaat op enigerlei wijze chantabel o.i.d. zou kunnen zijn. In 2011 heeft een risicoanalyse plaatsgevonden van het gehele bedrijf op bribery risico’s. Ons gift-register is geïnstalleerd in 2011.

SO3 Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd.
 • Gedragscode met ‘zero-tolerance’ beleid met betrekking tot omkoping en de regels voor het verstrekken en ontvangen van (relatie-) geschenken en uitnodigingen voor evenementen is van toepassing op alle medewerkers.
 • In 2010 volgde het volledige senior management een online training over corruptie, daarnaast zijn zij in 2011 regelmatig geïnformeerd over de aanpassingen in de gedragscode en richtlijnen.
 • Er is een klokkenluidersregeling voor medewerkers die vermoeden dat iemand zich niet aan de gedragscode houdt. Zij kunnen ook anoniem melding doen. In 2011 is dit extra onder de aandacht gebracht.
 • Ook is het beleid aangepast in het licht van de nieuwe UK Bribery Act 2010 die op 1 juli 2011 in werking trad. Zo is er een register geopend, waarin medewerkers de giften en uitnodigingen die zijn ontvangen (of verstrekken) in registreren. Komend jaar zal er een nieuwe online training over corruptie worden uitgerold en zullen er face-to-face trainingen gegeven gaan worden aan geselecteerde medewerkers.
SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie.

Geen gevallen van corruptie bekend.

SO5 Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen.

De teams Public Affairs en Regulatory zijn verantwoordelijk voor het formuleren van standpunten over publieke zaken en de coördinatie van lobbyactiviteiten. Deze teams maken deel uit van de afdeling Corporate Development. Zie ook indicatoren 4.15, 4.16 en 4.17.

SO6 Totale waarde van financiële en in natura bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land.

Niets

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel- en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken.

Geen lopende rechtszaak op dit moment. In december 2011 is definitief uitspraak gedaan in de oude Nma zaak (dateert uit 2001) en is de Nma een onderzoek gestart in december 2011.

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving.

Geen

Productverantwoordelijkheid

PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbeteringen.
PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat.
PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures.
PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat.Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures.
PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid.
PR6 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring.
PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat.
PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens.
PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten.
Indicator   Antwoord/opmerking
  Informatie over de managementbenadering.

Thema Klantenservice, Thema Privacy, Thema Prijstransparantie, MVO-strategie, Doelen 2012/2013.

PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbeteringen.

Bij de bouw en het onderhoud van ons mobiele netwerk is samenwerking met derde partijen van groot belang. Voor de bouw van deze antennes wordt samengewerkt met andere mobiele telecomaanbieders om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Vodafone heeft in Nederland drie mobiele netwerken: GSM 900, GSM 1800 en UMTS 2100. Deze netwerken hebben inmiddels landelijke dekking, waardoor de bouw van nieuwe mobiele antennes het afgelopen jaar beperkt is gebleven tot 48.

Binnen het samenwerkingsverband Mobiele Operators, MoNet (KPN, T-Mobile en Vodafone), heeft Vodafone bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuwe veiligheidsstandaard voor het werken rondom antennes. Er zijn afspraken gemaakt over het uitschakelen van stroom op antennemasten die door meerdere Mobiele Operators worden gebruikt indien onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast geeft Vodafone samen met de andere mobiele telecomaanbieders, onder de vlag van MoNet, voorlichting aan gemeenten en bewoners. Bij ongerustheid over het plaatsen van een antenne organiseert MoNet bijeenkomsten voor bewoners.

Tijdens het gebruik van een mobiele telefoon, absorbeert het menselijk lichaam een deel van de radiofrequentie. Sommige wetenschappers hebben de afgelopen jaren gesuggereerd dat dit schadelijke effecten kan hebben. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor deze suggesties volgens bevoegde instanties als de VN Wereldgezondheidsorganisatie, de Nederlandse Gezondheidsraad en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vodafone werkt mee aan internationaal en nationaal wetenschappelijk onderzoek. In Nederland werken we mee aan het COSMOS-onderzoek, uitgevoerd door de IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is in Nederland de onafhankelijke schakel tussen wetenschap en de samenleving.

Een werkgroep van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een specialistisch agentschap binnen de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), heeft een kankerrisico classificatie gegeven voor radiofrequente signalen (RF), die gebruikt wordt voor andere radio/TV, mobiele communicatie, magnetrons en radar. Het IARC heeft RF geclassificeerd als 'mogelijk kankerverwekkend voor mensen (Groep 2B), op basis van een verhoogd risico voor glioom, een kwaadaardig type hersentumor, dat geassocieerd wordt met het gebruik van mobiele telefoons'. De volledige resultaten worden in 2012 gepubliceerd. De laatste WHO-factsheet gepubliceerd in mei 2010 concludeert dat er, tot op heden, geen nadelige gezondheidseffecten voor het gebruik van mobiele telefoons zijn vastgesteld.

Vodafone Group heeft een internationaal team opgericht dat zich bezighoudt met elektromagnetische velden.

PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat.

Geen

PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures.

Klantinformatie dat verplicht wordt gesteld door procedures is voor Vodafone heel beperkt. De enige wettelijke richtlijnen die van toepassing zijn, zijn de richtlijnen op het gebied van elektronisch afval. Al onze klanten worden via de verpakking en handleiding op de hoogte gesteld van veilig en milieuverantwoord gebruik van deze producten. Via de gemeentelijke milieustraten die wij via ICT~milieu ondersteunen kunnen elektrische apparaten worden ingeleverd. Voor mobiele telefoons & tablets geldt tevens dat onze klant deze kunnen inleveren bij al onze verkooppunten. Tevens kan een klant via www.vodafone.nl/recycling zijn gebruikte mobiele telefoon of tablet verkopen. Vodafone staat garant voor een verwerking van deze verkochte apparaten conform de relevante (WEEE en RoSH) wetgeving. Voor Elektromagnetische straling geldt dat bij de producthandleiding een paragraaf is opgenomen over de SAR-waarde.

PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat.

Geen. Vodafone voldoet aan alle regelgeving en vrijwillige codes. Dit is bij Vodafone Group belegd.

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid.

Ja, er is een beleid t.a.v. klanttevredenheid. Zie thema Klantenservice.

PR6 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring.

Uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) worden gedeeld met de afdeling Marketingcommunicatie en wordt betrokken bij de beantwoording van eventueel ontvangen klachten. Daarnaast geven wij de afdeling Marketingcommunicatie juridische ondersteuning bij vragen m.b.t. marketinguitingen en nieuwe marketingcampagnes. Er is een checklist beschikbaar en er zijn Responsible Marketing Guidelines.

PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat.

Eén uitspraak van de Reclame Code Commissie i.v.m. een klacht van een klant die vond dat Vodafone niet duidelijk genoeg had gecommuniceerd dat de Internet Op Reis BloX niet geldig was voor Vodafone Scherp abonnementen. Er is geen boete opgelegd.

PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens.

Eén klacht over onterechte melding bij BKR en één klacht over onterechte verstrekking van gegevens aan de telefoongids.

PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten.

Geen